Undervannsdrone - Blue Ray

Vi har nå anskaffet undervannsdrone

Vi tilbyr dronetjenester, oppdrag for å kartlegge/inspisere undervanns forhold ned til 100 meter.